Projecte Exposició BCNMCR
Client BCNMCR
Descripció

Per a l'exposició BCN:MCR vàrem decidir alguna cosa no tan evident com ensenyar el nostre treball o reinterpretar-lo. Vàrem buscar una nova manera de representar Barcelona i Manchester. No és aquest l'objectiu de cada peça de disseny o comunicació?.
Trobem que aquestes dues paraules allotgen 6 paraules amagades. D'una banda, Barcelona pot ser "Bar", "Celo" i "Lona". Per l'altra, Manchester, "Man" (home en anglès), "Chest" (pit en anglès) i Ester (com el nom bíblic).
El resultat gràfic barreja exercicis tipogràfics juntament amb representacions visuals dels seus significats a manera de jeroglífic.