Projecte Identitat Corporativa Ajuntament de Barcelona
Client Ajuntament de Barcelona
Descripció

Respectant els elements essencials de la marca institucional de l'Ajuntament, s'ha creat aquesta marca/codi per signar tots els seus suports de comunicació. Els objectius primordials eren, sense modificar els trets essencials de la seva marca, donar una imatge de l'Ajuntament menys protocolària, més propera i contemporània, homogeneïtzar i ordenar la forma de signar els seus comunicats a través d'un exhaustiu manual, i potenciar la visibilitat de la marca.