Projecte John Cage
Client Arts Santa Mònica
Descripció

Es tracta d'una peça dissenyada per anunciar les activitats entorn del centenari de John Cage. Una reinterpretació tipogràfica de l'essència de l'estil musical de John Cage basada en la música aleatòria i de l'ús no estàndard dels instruments musicals. Notes tipogràfiques compostes de manera aleatòria en una fulla en blanc com si una partitura de John Cage es tractés.