Projecte Naming i Identitat Corporativa CX Calunya Caixa
Client Catalunya Caixa
Descripció

El nom CatalunyaCaixa no és només una marca comercial, sinó que forma part de l’imaginari del nostre país. Construïm un nom de llarg recorregut, sense data de caducitat, contemporani però aliè a les tendències, com ho són les entitats que el generen. En coherència hem dissenyat una marca sòbria, equilibrada i contundent que genera confiança i credibilitat. Per a la construcció del logotip s’ha creat una nova tipografia específica i exclusiva, la tipografia CX, que s’utilitza a més a més per compondre titulars i texts principals. El codi cromàtic tricolor aporta un fons característic que identifica des de façanes i targetes de crèdit fins a qualsevol element de comunicació de l’entitat. Les sigles CX, contracció de caixa, fan funcions de símbol/segell identificatiu alhora que aporten contemporaneïtat a la marca. Amb els mateixos criteris gràfics s’ha desenvolupat la identitat de les submarques de l’Obra Social i de les empreses filials. 

Tipògraf: Íñigo Jerez

Arquitectes: Bopbaa