Projecte Papereria clase bcn
Descripció

Una gran col·lecció d'adhesius d'elements visuals en blanc i negre i suports prefabricats en tres diferents colors, combinats entre ells, són els elements bàsics de la nova papereria de clase bcn. El resultat és un sistema molt personal, flexible i customitzable en cadascuna de les seves aplicacions.