Projecte Pòster DHUB
Client Disseny Hub Barcelona, DHUB
Descripció

Un full de 70x100 cm en blanc penjada a la paret de l'estudi durant una setmana, va servir per reflexionar i plasmar-hi el concepte "Hub" (centre de connexions) i mostrar en concret el Hub de Clase bcn. El procés de creació es va realitzar entre tots els components de l'estudi en anar afegint aleatòriament en el full la seva xarxa de relacions professionals, influències, contactes, referències gràfiques o musicals, estudis admirats, etc. i establir totes les relacions possibles. El resultat, una visualització de l'entramat complex d'influències que fan que la feina del nostre estudi sigui com és. Realitzat amb tècniques manuals de tot tipus i pròpies del procés creatiu: llapis, bolígrafs, retoladors, segells i adhesius. Aquest projecte formava part d'un pack/conjunt de cartells dissenyats per diferents estudis per celebrar l'inici oficial del Disseny Hub Barcelona.