Projecte Redisseny de la marca Uriach
Client Uriach
Descripció

Redisseny de la marca Uriach, que conserva els seus trets identitaris i alhora els actualitza i els sintetitza per potenciar la lectura de la denominació enfront del símbol. Hem seleccionat una tipografia contemporània i un cromatisme més vibrant i menys clàssic que junts ajuden a transmetre una imatge més actual i dinàmica, d'acord amb la nova estratègia i posicionament d’Uriach en el món del consumer health.