Projecte Senyalització de la Xarxa de Parcs Metropolitans
Client Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció

Projecte realitzat amb l'Estudi Salva Fàbregas

L'encàrrec consistia a generar una identitat visual potent per a la Xarxa de Parcs Metropolitans de Barcelona (XPM) que transmetés una oferta d’espai públic conjunta a través de la senyalització dels seus parcs. La proposta està basada en la claredat i la senzillesa projectual: un sol material, un sol procediment, un sol acabat, un sol color, un sol traç i un ordre senzill per relacionar-ho. S'ha tingut en compte l’economia de mitjans, la funcionalitat, la minimització del manteniment i la sostenibilitat, i s’ha aconseguit així un sistema de senyalització unitari, però alhora modular i versàtil.

L’elecció del groc com a color principal ens proporciona un bon contrast amb l’entorn i una bona visibilitat dels senyals. D’altra banda, en ser un color inusual en senyalització de zones naturals, ho convertim en un important element identificador exclusiu de la XPM.

La família de pictogrames s’ha dibuixat expressament per al projecte de la Xarxa de Parcs Metropolitans. Les seves formes arrodonides i la seva construcció monolineal segueixen les pautes marcades tant per a la tipografia com per a la resta d’elements gràfics i industrials.

L’estil infogràfic dels mapes es caracteritza per una sintetització de les formes irregulars en formes geomètriques. D’aquesta manera, s’aconsegueix una simplificació de la informació, donant a l’usuari la mínima quantitat de dades que necessita per moure’s pel parc.