Projecte Senyalització del Parc Riu Llobregat
Client Àrea Metropolitana de Barcelona
Descripció

señalización, senyalització, signage, rio, riu, river, llobregat, barcelona, gráfica, gráfico, graphic, señalética, wayfinding, parc, parque, park

señalización, senyalització, signage, rio, riu, river, llobregat, barcelona, gráfica, gráfico, graphic, señalética, wayfinding, parc, parque, park, pictogramas, pictograms, pictogrames

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

señalización, senyalització, signage, rio, riu, river, llobregat, barcelona, gráfica, gráfico, graphic, señalética, wayfinding, parc, parque, park

Señalización, Señalética, Senyalització, Signage, Parc Riu Llobregat, Llobregat, parrque, natural, signage system, river

El repte de senyalitzar un parc fluvial que té més de 30 quilòmetres de longitud ha estat aconseguir una senyalització identificativa i eficaç però no invasiva. Per aquest motiu s'han dissenyat uns tòtems informatius el suport dels quals és fusta de km 0. Trobem tres tipologies de senyal, sent la més gran de 210cm d'altura, utilitzada únicament per als punts d'accés al parc, i la més petita la fita quilomètric, que al seu torn serveix de banc per asseure's. La disposició del panell en forma de "L" permet tenir dues cares on distribuir la informació, Aprofitant la més estreta per situar el mapa del conjunt del parc. 

La marca del Parc Ríu Llobregat consisteix en un logotip en el qual s'ha modificat el caràcter “ll”, fent un joc tipogràfic que sintetitza visualment el curs fluvial amb els dos camins longitudinals que ho acompanyen durant tot el recorregut del parc. A partir d'aquest símbol es genera un conjunt de pictogrames específics que identifiquen els diferents panells informatius. S'ha escollit una tipografia monolinial que ens recorda les rutes i camins que ens ofereix el parc, i unes formes arrodonides que transmeten un to amable i lúdic. Els colors blau i marró fan referència al riu i a la terra respectivament. 

 

Fotografies de Jordi Surroca