Projecte Universitat Pompeu Fabra
Client Universitat Pompeu Fabra
Descripció

logo universitat pompeu fabra

Web

Un dels principals reptes ha estat crear una marca d’ampli recorregut visual, que vagi més enllà d’una signatura i que sigui capaç de generar un codi gràfic que participi de la comunicació potenciant la pròpia identitat.

El concepte i el punt de partida per a la creació de la nova marca és reforçar  la mateixa essència de la denominació acrònima de la Universitat i remetre a la essència i el orígen del seu propi nom: Pompeu Fabra  i el diccionari com a símbol del coneixement i de l’excel·lència. En aquest sentit, el disseny de la marca es construeix recreant d’una manera contemporània els criteris tipogràfics universals per a aquest tipus de publicacions.

S’ha buscat potenciar la sigla UPF convertint-la en el símbol de la nova identitat. A partir d’aquest precepte, i per dotar-la d’una major força visual, s’ha creat un espai de protecció i un marc que esdevindrà alhora el codi gràfic per a la comunicació.

S’ha utilitzat un estil gràfic subtil i elegant que respon al caràcter intel·lectual, auster, humà, urbà i barceloní que caracteritza la Universitat, i que alhora el potencia.