/

Una publicació impresa aporta valor al relat d’una marca. Creem experiències de marca tangibles pensant els continguts, el format, la tipografia, els materials i els acabats; tenint cura de cada detall per adequar el disseny editorial a la sensibilitat de l’audiència.

Amb ‘Disseny editorial’ volem dir:
Disseny de catàleg, Disseny de cartell i pòster,
Disseny de llibre i cobertes, Disseny de revista