/

La senyalística és un element important de la identitat i la comunicació d’una marca. Depenent del projecte, col·laborem colze a colze amb arquitectes i dissenyadors industrials per dotar als espais d’un ordre i d’una comunicació visual a través de senyals d’identificació, orientació i informació.

Amb ‘Disseny de senyalística’ volem dir:
Senyalística per espais corporatius,
Senyalística per exposicions,
Senyalística per espais de venda,
Senyalística digital