clasebcn.com és un espai web, el seu nom de domini està registrat i és propietat de Clase Graphic Communication SL, amb domicili a Portaferrissa, 7-9, 2-2, 08002 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41639, Foli 0212, Full B 391646, Inscripció 1, disposa del NIF B65233645 (d’ara endavant, CLASE).

La finalitat de clasebcn.com és informar dels serveis de disseny i direcció creativa que ofereix l’estudi de disseny Clase.

L’accés a clasebcn.com és gratuït i no està prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica; si aquestes circumstàncies canviessin, es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i a la modificació d’aquest avís legal. En qualsevol cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i els continguts de CLASE per dur a terme activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic, i respectarà les condicions d’ús que hagi establert CLASE.

La utilització d’aquest espai web comporta l’acceptació del contingut d’aquest avís legal.

 

Responsabilitat:

CLASE no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a clasebcn.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a Internet. Així mateix, CLASE tampoc no podrà ser considerada responsable dels possibles danys que derivin d’actuacions il·lícites o il·legítimes de tercers aliens a CLASE en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

 

Continguts web i enllaços a tercers:

La informació que conté l’espai web pot estar desactualitzada; en aquest cas, CLASE no serà responsable dels possibles danys que derivin d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

CLASE es reserva el dret a suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat d’avís previ, per poder realitzar les actuacions de manteniment i d’actualització necessàries.

clasebcn.com pot contenir enllaços (links) a pàgines web externes, el contingut de les quals no es pot atribuir ni exigir a CLASE; el responsable serà cada titular dels espais web enllaçats. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web a l’espai web clasebcn.com exigeix que estigui totalment prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis que contingui CLASE, sense prèvia autorització.

 

Clàusules particulars per a xarxes socials:

Facebook:

Clicant “M’agrada” a la pàgina https://www.facebook.com/clasebcn/ l’usuari consent que CLASE, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al seu mur, així com enviar missatges. CLASE no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor de CLASE clicant “Ja no m’agrada”.

 

Twitter:

Clicant “Seguir” de la pàgina https://twitter.com/clasebcn l’usuari consent que CLASE, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en la cronologia d’aquests seguidors, repiular piulades dels seus seguidors i enviar missatges. CLASE no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.

 

Instagram:

En seguir el nostre perfil https://www.instagram.com/clasebcn/, l’usuari accepta que CLASE, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat d’Instagram, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests seguidors. CLASE no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.

 

LinkedIn:

Clicant “Seguir” a la pàgina https://www.linkedin.com/company/clasebcn/ l’usuari consent que CLASE, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de LinkedIn, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d’aquests seguidors, participar en debats i enviar missatges. CLASE no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.

 

Vimeo:

En seguir el nostre canal https://vimeo.com/clase, l’usuari accepta que CLASE, en compliment de les condicions d’ús i de la política de privacitat de Vimeo, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests seguidors. CLASE no farà servir les dades, en cap cas, per a altres finalitats que les que es descriuen més amunt.  En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor clicant “Deixar de seguir”.

La informació que CLASE facilita en els seus perfils de les xarxes socials té una finalitat merament informativa. CLASE no es responsabilitza dels errors que contingui, ni dels danys o perjudicis que derivin de la seva utilització.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit a CLASE, a l’adreça Portaferrissa, 7-9, 2-2, 08002 Barcelona, o per correu electrònic a info@clasebcn.com.

Pel que fa a la modificació de les teves dades, t’informem que, com que fas servir una plataforma aliena a CLASE, pots modificar-les a través de la configuració del teu perfil de cada xarxa social. CLASE únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

 

Modificació dels termes i condicions d’ús:

El contingut d’aquest avís legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en consideració a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de CLASE.

 

Legislació i jurisdicció aplicables:

El contingut d’aquest avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment.

Política de Privacitat

Mitjançant aquesta política de privacitat l’informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en tots els formularis i/o espais en què es requereixi la seva identificació dins d’aquesta pàgina web passaran a formar part d’un fitxer titularitat de CLASE, amb domicili a Portaferrissa, 7-9, 2-2, 08002 Barcelona, i proveïda del NIF B65233645 (d’ara endavant, CLASE).

 

La finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre a la seva consulta, prestar-li els serveis que hagi sol·licitat i facilitar-li informació sobre la nostra entitat.

Així mateix, les seves dades de contacte podran ser utilitzades per a l’emissió de novetats i actuacions de dinamisme en el portal, la informació relacionada es remetrà únicament per correu electrònic. A aquest efecte, en el formulari corresponent haurà de donar el seu consentiment exprés a la tramesa d’aquesta informació. En qualsevol cas, si l’usuari vol revocar aquest consentiment haurà de comunicar-ho per escrit a CLASE mitjançant un correu electrònic dirigit a info@clasebcn.com.

Les dades obligatòries de cada formulari s’identificaran com a tals. Si aquestes dades són absents o incorrectes, CLASE no el podrà identificar correctament i, en conseqüència, en el seu cas es procedirà a la supressió del registre.

 

Treballa amb nosaltres:

Des de clasebcn.com publiquem les ofertes laborals i/o de col·laboració professional disponibles a la nostra empresa. Per això posem a disposició de l’usuari una adreça electrònica de contacte, joinus@clasebcn.com, en què els interessats poden trametre les seves dades curriculars. La recollida i el tractament de les dades personals tenen com a finalitat atendre la seva sol·licitud d’informació d’ocupació o de col·laboració professional.

 

Legitimació i exercici de drets:

L’usuari consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com la resta de drets aplegats en la normativa europea, mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@clasebcn.com en què s’identificarà com a usuari de l’espai web i especificarà l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitarà els seus drets per comunicació postal a l’adreça (domicili social) mencionada més amunt.

 

Tutela de drets davant l’autoritat de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari es pot adreçar a l’autoritat de control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

 

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran el temps necessari per atendre la finalitat per a la qual hagin estat recollides i les obligacions legals que se’n derivin i, en qualsevol cas, un cop hagi acabat la relació negocial, durant un màxim de 10 anys.

 

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix que és major d’edat i que disposa de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l’espai web de CLASE i el seu contingut; per tant, també garanteix que la informació que facilita en cadascun dels formularis en què CLASE sol·licita les seves dades personals és veraç i adquireix la responsabilitat d’informar CLASE de qualsevol canvi i/o modificació d’aquestes dades per al seu tractament correcte.

 

Mesures de seguretat:

CLASE ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i un tractament eficaços de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos usuaris, complint amb els requisits normatius previstos en el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CLASE.

CLASE podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es puguin produir.

 

Clàusula per a formularis i Registres:

A l’efecte del que considera la normativa estatal i europea en matèria de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, CLASE confirma que les dades proporcionades a través del formulari web passaran a formar part dels fitxers que són responsabilitat de CLASE, amb la finalitat de gestionar la seva consulta i informar-lo de l’estat d’aquesta consulta. El període de conservació de les seves dades serà el necessari per al manteniment de la relació i, en qualsevol cas, d’un màxim de 5 anys. Amb la introducció i l’enviament de les seves dades vostè consent aquest tractament amb la finalitat assenyalada.

Per a tot l’anterior, sol·licitem que marqui les següents caselles en conformitat.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com els drets de portabilitat i de limitació del tractament que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) adreçant-se a: CLASE, Portaferrissa, 7-9, 2-2, 08002 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a info@clasebcn.com. En qualsevol cas, es pot dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets.

Política de Cookies

Què és una cookie?

Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, i permet consultar l’activitat prèvia de l’usuari. El seu objectiu principal és controlar els usuaris que accedeixen al portal i identificar quines han estat les seves preferències de navegació, les quals es poden emmagatzemar per a la seva posterior consulta. Aquesta informació, emmagatzemada a l’ordinador, la tauleta o el telèfon intel·ligent de l’usuari, pot ser actualitzada i recuperada pel titular de l’espai web.

El contingut d’una cookie pot incloure la data i l’hora de la visita a l’espai web i la identificació dels espais visitats per l’usuari durant la seva navegació.

 

Ús:

clasebcn.com fa ús de cookies pròpies a fi de poder-li oferir un servei i una atenció millors a través del nostre espai web, atendre d’una manera eficaç els serveis desitjats via web i obtenir més informació sobre les seves preferències per personalitzar l’espai web segons els seus interessos i facilitar-li una navegació eficaç.

Les cookies per emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, i en funció de la informació que continguin i de la manera en què l’usuari faci servir el seu equip, es poden emprar per reconèixer l’usuari i aconseguir una personalització i una anàlisi del comportament d’aquest usuari més grans.

En compliment de l’Art. 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i segons la transposició de la Directiva Europea 2009/136/CE, clasebcn.com fa servir cookies pròpies i de tercers, i la simple navegació en el lloc web suposa l’acceptació del seu ús.

Així mateix, tot el que està relacionat amb l’ús de cookies per part de CLASE en el seu lloc web quedarà complementat pels avisos informatius que CLASE posi a disposició dels usuaris en les seves pàgines d’inici amb referència a a la tipologia de cookies que requereixin informació de l’usuari i el seu consentiment.

 

Tipologia:

Cookies de Google Analytics: enviades i gestionades per clasebcn.com perquè l’usuari navegui d’una manera eficaç per l’espai web. Es resumeixen en les següents:

  • __utma – Google. 2 anys o actualització. Aquesta cookie manté un registre del número de vegades que un usuari ha estat en un lloc, quan va ser la seva primera visita i quan va ser l’última.
  • __utmb – Google. 30 minuts o actualització. Aquesta cookie ajuda a calcular quant de temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en què entra.
  • __utmc – Google. expira amb la sessió. Aquesta cookie ajuda a calcular quant de temps dura la visita d’un usuari emmagatzemant el moment en què surt de la pàgina.
  • __utmz – Google. 6 mesos o actualització. Aquesta cookie ajuda a registrar la font de trànsit o campanya; manté un seguiment de quin motor de recerca ha fet servir el visitant, en quins enllaços ha clicat, quines paraules clau ha fet servir i des de quin lloc del món ha accedit a la pàgina.
  • __utmt – Durada de la cookie: 10 minuts. Google Analytics. Es fa servir per limitar el percentatge de sol·licituds.

Aquest quadre informatiu s’actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn els serveis que ofereix aquest lloc web. Això no obstant, durant aquesta actualització podria ser que el quadre informatiu deixés d’incloure alguna cookie o alguna etiqueta, o altres sistemes similars que permetin la traçabilitat d’un usuari o del seu dispositiu, si bé sempre es tractarà de sistemes amb finalitats idèntiques a les que consten en aquest quadre.

En utilitzar aquest espai web l’usuari consent el tractament de la seva informació per part de Google en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Informem que per sol·licitar la cancel·lació dels possibles tractaments de dades que Google du a terme, haurà d’adreçar-se a aquesta companyia. Aquest espai web no té la capacitat tècnica ni legal per procedir al cessament en el tractament de dades fora de l’àmbit que delimitin els fitxers i els mitjans tècnics de la seva titularitat, de manera que queda exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de cookies de tercers.

En altres llocs de CLASE s’instal·len cookies de tercers en els dispositius de tots els seus visitants, tot i no ser usuaris registrats en les corresponents plataformes:

CLASE, a Facebook: els connectors que s’instal·lin des d’aquesta plataforma poden reconèixer la seva adreça IP i la pàgina visitada a CLASE, i, possiblement, emmagatzemar cookies perquè els serveis que ofereix CLASE funcionin correctament. Aquests connectors, i aquestes eines, d’altres xarxes socials són emmagatzemats per tercers. Per tant, les interaccions de l’usuari amb aquests connectors estan sotmeses a les seves polítiques de privacitat. CLASE NO ES FA RESPONSABLE DE L’ÚS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE AQUESTS TERCERS DUGUIN A TERME. Per a més informació sobre el funcionament d’aquests connectors: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Configurar o desactivar cookies:

La configuració de les cookies en els navegadors es du a terme en les opcions de privacitat de cada navegador. Per això pot seguir les instruccions que especifica cada navegador: Safari, Chrome, Firefox, Explorer, etc. CLASE no es responsabilitza que la desactivació de les cookies per part de l’usuari impedeixi el bon funcionament del lloc web.

En cas que l’usuari volgués restringir o bloquejar les cookies, podrà modificar-les des del seu mateix equip mitjançant l’accés a la configuració del navegador.

Així mateix, l’usuari ha de saber que la desactivació o la restricció de l’ús de cookies pot afectar la navegació i l’accés als diferents continguts de l’espai web, així com l’habilitació d’algunes funcionalitats.