/

CatalunyaCaixa va ser el resultat de la fusió de tres de les Caixes d’Estalvis més rellevants de Catalunya durant el 2010. L’estratègia de marca es va focalitzar, en primer lloc, en el nom, el qual no és només una denominació comercial, sinó que forma part de l’imaginari del nostre país. En coherència vàrem dissenyar una identitat de marca sòbria, equilibrada i contundent que genera confiança i credibilitat.

Es va demanar a Íñigo Jerez crear una tipografia personalitzada i exclusiva, la tipografia CX que juntament amb  un codi cromàtic tricolor aporta una identitat diferencial i característica que identifica des de façanes fins a qualsevol element de comunicació de l’entitat. Les sigles CX, contracció de Caixa, funcionen com a símbol i segell identificatiu, al mateix temps que aporten contemporaneïtat a la marca. Amb els mateixos criteris gràfics s’ha desenvolupat la identitat de les submarques de l’Obra Social i de les empreses filials de l’arquitectura de marca definida.