/
Menú

VOL és una sala de concerts del barri del Poblenou de Barcelona. Hereva de la mítica BeGood i lluny de voler ser considerada una sala d’oci nocturn, la nova direcció artística aposta per una proposta heterogènia i fora dels circuits comercials. L’eclecticisme de la programació i la necessitat de comunicar-se de manera autònoma són la base sobre la que hem creat la seva identitat.

Naming i Logotip

VOL és un nom curt, memorable i fàcil de pronunciar en qualsevol idioma. La seva polisèmia aporta una lliure interpretació del seu significat: remet a una controladora de so o un amplificador (volum), a l’acció de voler aconseguir alguna cosa o fins i tot al fet de volar, d’experimentar la música en un nivell superior. El logotip, senzill i contundent, està dissenyat per a esdevenir un element icònic que funcioni de manera independent, com un adhesiu, en una capa per sobre del llenguatge visual.

Sistema Gràfic

La retícula tipogràfica i l’ús d’un sol pes presenten la informació de manera accessible i generen un codi racional, per sobre del qual se superposen imatges. El virat de les fotografies afegeix una capa enigmàtica a una proposta artística que resulta atractiva per la possibilitat de descobrir nova música, més que per consolidar noms ja coneguts.

Website

Un sistema cromàtic aleatori genera un codi contemporani que emfatitza l’eclecticisme de la proposta cultural. La informació, endreçada de manera clara i racional en un sistema modular, facilita la usabilitat i remet al sistema gràfic de la comunicació. Veure web.

Xarxes Socials

S’ha implementat un sistema gràfic que permet fer reconeixible les publicacions dins el feed mitjançant barres de color i tipografia, però que dins la retícula del perfil respecten la imatge de l’artista en qüestió.

Veure tots els projectes