/
Menú
 

L’artista Georgia O’Keefe va viure pràticament els seus últims 40 anys de vida en dos ranxos de New Mexico, The Ghost Ranch y Abiquiú, buscant la soledat i el contacte directe amb la natura. Sense telèfon i amb un generador d’electricitat autònom, el seu treball durant aquest període està molt marcat pels paisatges gairebé irreals del desert. Els interiors de les seves cases poden considerar-se també part de la seva obra: una mescla entre el minimalisme zen, la puresa del racionalisme i el caràcter d’aquest mateix paisatge que les envoltava.

‘Tip of the Week’ is a weekly insight to some of the things we like.

See more tips