/
Menú
 

L’I Ching (易經), o Llibre de les Mutacions, és un llibre oracular xinès llur origen es remonta fins l’any 1200 AC. Està organitzat en 64 declaracions, cada una d’elles representada per un símbol de sis línies anomenat hexagrama. Cada declaració descriu una situació i proposa la manera adequada d’afrontar-la, el que en la pràctica el converteix en un llibre de consulta moral i espiritual. L’I Ching és un dels llibres orientals que més han influït en la cultura occidental, amb Carl Jung, John Cage o Jorge Luis Borges entre els seus seguidors.

‘Tip of the Week’ is a weekly insight to some of the things we like.

See more tips